Yönetim

 

Koordinatör Doç. Dr. Özlem ULU KALIN(Eğitim Fakültesi)

Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali OSMAN KÜÇÜK (Mühendislik Fakültesi)

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM (Rektör Yrd., Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa Çağatay KORKMAZ (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Fakültesi)

Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER (Sağlık Hizmetleri MYO)

Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI ÇELİK (Eğitim Fakültesi)

Doç.Dr. Hatice İSKENDER (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Kerem ÖZBEY (Fen Edebiyat Fakültesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Yener OĞAN (Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu)

Doç. Dr. Kadri Doğan (Mühendislik Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk DEMİRCİ (Artvin MYO)

 

 

 

 

 

BAP