Yönetim


 

Koordinatör Doç. Dr. Melahat ÖZCAN 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Rektör Yrd., Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Hilal TURGUT (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Hamit ŞAFAKÇI (Sosyal Bil. Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Fakültesi)

Doç. Dr. Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK (Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ (Artvin MYO)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül AKGÜL (Mühendislik Fakültesi)