Yönetim


 

Koordinatör Doç. Dr. Melahat ÖZCAN (Orman Fakültesi)

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Rektör Yrd., Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Hilal TURGUT (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Hamit ŞAFAKÇI (Sosyal Bil. Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Fakültesi)

Doç. Dr. Ümit KUL (Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ (Artvin MYO)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül AKGÜL (Mühendislik Fakültesi)