Yönetim

 

Koordinatör Prof. Dr. Melahat ÖZCAN (Orman Fakültesi)

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU (Rektör Yrd., Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Fakültesi)

Doç. Dr. Ümit KUL (Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Üyesi Fatma Gül AKGÜL (Mühendislik Fakültesi)

Doç. Dr. Kerem ÖZBEY (Fen Edebiyat Fakültesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Yener OĞAN (Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu)