Yönetim


 

Koordinatör Doç. Dr. Melahat ÖZCAN (Orman Fakültesi)

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Rektör Yrd., Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Hamit ŞAFAKÇI (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN (Orman Fakültesi)

Doç. Dr. Ümit KUL (Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Üyesi Fatma Gül AKGÜL (Mühendislik Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ (Artvin MYO)