Örnek Proje Sonuç Raporu

Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Projelerinin kapatılmasında iki aşama bulunmaktadır.

    *Birinci aşama: Proje Sonuç Dilekçesi  ve ekleri,

            *Hakemlerin inceleyebilmesi için bu aşamada sonuç raporlarının BAP ofisine CD ortamında da teslim edilmesi gerekmektedir. 

     *İkinci aşama: komisyonun sonuç dilekçesini kabulu ardından Sonuç Raporu  ve ekleri

birlikte BAP Koordinatörlüğüne teslim edilir.

 

 

Projelerin sonuç raporlarının, ilgili enstitü tez yazım kurallarına göre yazılması gerekmektedir (AÇÜ Fen Bilimleri veya Sosyal Bilimler Enstitü tez yazım kuralları). Mevcut olmayan enstitülere yakın olan enstitünün tez yazım kuralları uygulanır.

 

SONUÇ RAPORU FORMATI

Kapak*: BAP sayfasındaki formlarda bulunan proje kapağı formatında olmalıdır.

İç Kapak: Kapak ile aynı düzene sahip olacaktır.

Önsöz: Bu kısımda, proje hakkında çok kısa ve olağan bilgiler verilip projenin Kurumca desteklendiği belirtilmelidir. BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) tarafından desteklendiği     açıklanmalı  ve birime teşekkür yazısı bulunmalıdır.)


Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına göre hazırlanmış örnek Proje Sonuç Raporu  Formatı;  KAPAK VE METİN
  

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez yazım kurallarına göre hazırlanmış iki ayrı örnek Proje Sonuç Raporu Formatı bulunmaktadır;1.  KAPAK ve METİN

                                                                                                                                                                                                                  Apa' ya göre hazırlanmış örnek Proje Sonuç Formatı; 2. KAPAK ve METİN

 

Basılı kopyalarla birlikte proje sonuç raporunun kompakt disk ortamında elektronik kopyasının da teslim edilmesi gerekmektedir. Sonuç raporu tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanmalıdır. Metin formatı dışındaki rapor ekleri ek dosyalar olarak kompakt diske yüklenmelidir. (Fotoğraf, resim, harita, ses kaydı, video görüntüsü, vb). Dosyalara isim verilirken Türkçe karakter kullanılmamalı ve aşağıdaki format kullanılmalıdır:

 

projeno_projeyurutucusuadi_soyadi.pdf

projeno_ projeyurutucusuadi_soyadi_ekadi.pdf