2019 yılında tamamlanan Projeler

2019 Yılı İçinde Tamamlanan Projeler  
Sıra No Proje Yürütücüsü Proje Numarası    Bitiş Tarihi Proje Detayı
                                Fen Bilimleri Araştırma Projeleri  
1 Ar.Gör.Dr.Perinçek ŞEÇKİNOZAN 2015.F10.02.06 Türkiye’nin Güneyinde Yayılış Gösteren Arvicola Amphibius Hintoni Aharoni, 1932 (Mammalia: Rodentia) Alttürünün Karyolojik Bakımdan İncelenmesi 20.06.2019 Özet için tıklayınız
2 Doç. Dr. Halil AKINCI 2016.F40.02.05 Artvin, Hopa ve Borçka İlçelerinin Heyelan Duyarlılık ve Taşkın Risk Haritalarının Üretilmesi 03.04.2019 Özet için tıklayınız
3 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK 2016.F10.02.13 Murgul Bakır Fabrikası Çevresinde Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin Değişimi Üzerindeki Etkileri 03.04.2019 Özet için tıklayınız
4 Prof. Dr. Bülent SAĞLAM 2016.F12.02.16 Orman Yangınlarının Kuzu Göbeği (Morchella esculenta) Mantarı Proliferasyonuna  Etkilerinin Araştırılması: Giresun-Alucra Örneği 15.04.2019 Özet için tıklayınız
5 Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOBYA 2016.F40.02.06 Artvin İlinde Yetişen ve Tüketilen Bazı Temel Besin Maddelerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi 06.02.2019 Özet için tıklayınız
6 Yrd. Doç. Dr. Hüsnü YEL 2016.F90.02.01 Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Sapının Çimentolu Yongalevha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 03.04.2019 Özet için tıklayınız
7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali BELEN 2017.F14.02.01 Yüzey Entegre Dalga Kılavuzları Kullanılarak X-Band Radar Uygulamaları İçin Hüzme Taramalı Mikroşerit Sızıntı-Dalga Anten Tasarımı 04.09.2019 Özet için tıklayınız
8 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP 2016.F10.02.05 Fabrika ve Hatila Havzalarının Su Kalitesi İle Sediment Verimine Ait Mevcut ve Simulasyon Değerlerinin Belirlenmesi ve Farklı Arazi Kullanım Senaryolarına Bağlı Olarak Karşılaştırılması 15.04.2019 Özet için tıklayınız
                                Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri  
1 Yrd. Doç. Dr. M. Çağatay KORKMAZ 2016.S32.02.01 Dağılımların İki Yönlü Genelleştirilmiş Marshall-Olkin Ailesi 15.04.2019 Özet için tıklayınız
2 Yrd. Doç. Dr. Ali KOLOMUÇ 2017.S34.02.01 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarını Sosyobilimsel Konular Yardımıyla Geliştirilmesi 06.02.2019 Özet için tıklayınız
3 Yrd. Doç. Dr. Tuba AYDIN GÜNGÖR 2017.S32.02.02 Liseden Mezun Olan Öğrencilerin Akademik Ve Sosyal Yeterliliklerinin Karşılaştırılması : Gürcistan Ve Türkiye Örneği   04.09.2019 Özet için tıklayınız
4 Yrd. Doç. Dr. Özlem ULUKALIN 2017.S33.02.02 Tasarlanan “Demokrasinin Serüveni” Alt Öğrenme Alanının Öğrenci Başarısına Etkisi 07.03.2019 Özet için tıklayınız
                                Sağlık Bilimleri Araştırma Projeleri  
1 Doç. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU 2016.M80.02.06 Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Geni C677T Polimorfizminin Diyabetik Nefroopati İle Yatkınlığının Araştırılması 20.06.2019 Özet için tıklayınız
2 Yrd. Doç. Dr. Yalçın KANBAY 2017.M84.02.02 Korzul Klinik Uygulama Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması 20.06.2019 Özet için tıklayınız