2017 yılında tamamlanan Projeler

Bitiş tarihlerine göre sıralanmış  projelerin Türkçe ve ingilizce özetlerine ilgili linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

                                          2017 YILINDA TAMAMLANAN ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ
Sıra No Proje Yürütücüsü Proje Numarası  Proje Türü Bitiş tarihi Proje Detayı
                                                                                 FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
1 Yrd. Doç. Dr. Hasan ERYILMAZ 2012.F40.02.30 Aromatik Halkaların (IC1+A1C13) ile İyotlanması 30.05.2012 Özet için tıklayınız
2 Yrd. Doç. Dr. Bülent TURGUT 2013.F12.02.03 Borçka Barajı Rezervuarında Biriken Sedimentin Zamansal ve Yersel Değişiminin Belirlenmesi 20.06.2013 Özet için tıklayınız
3 Doç. Dr. Hilal TURGUT 2013.F12.02.04 Hatila Milli Parkı Peyzaj Karakter Analizinin Belirlenmesi 20.06.2013 Özet için tıklayınız
4 Yrd. Doç. Dr. Şule CEYLAN 2014.F11.02.05 Nikotinik Asit Hidrazitden Başlayarak Çeşitli Schiff ve Mannich Bazlarının Sentezi ve Elde Edilen Bileşiklerin Antimikrobial Özelliklerinin Belirlenmesi 27.06.2014 Özet için tıklayınız
5 Doç. Dr. Temel GÖKTÜRK 2014.F10.02.03 Hatila Vadisi Milli Parkı Doğu Ladini Ormanlarının Saproksilik Coleoptera Türleri 13.06.2014 Özet için tıklayınız
6 Yrd. Doç. Dr. Aşkın GÖKTÜRK 2015.F10.02.02 Crataegus orientalis (Pallas. Ex.Bieb ) ve Crataegus pontica (K. Koch.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Ekim Zamanının ve Bazı Önişlemlerin Etkilerinin Araştırılması 20.04.2015 Özet için tıklayınız
7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP 2015.F10.02.01 Madencilik Faaliyetleri İle Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Murgul Deresi Havzası Su kalitesi ve Rejimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi ve Bu Parametrelerin SWAT ve CBS Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi 20.04.2015 Özet için tıklayınız
8 Yrd. Doç. Dr. M. Çağatay KORKMAZ 2015.S32.02.01 Dağılımların Kumaraswamy-Genişletilmiş Weibull Ailesi 31.12.2015 Özet için tıklayınız
9 Yrd. Doç. Dr. E. Seda ARSLAN MUHACİR 2016.F12.02.01 Karadeniz Kıyısının Turizm Amaçlı Kullanımı: Artvin Örneği 27.06.2016 Özet için tıklayınız
10 Prof. Dr. Hüseyin PEKER 2016.F11.02.02 Üst Yüzey (Nanoteknolojik Vernik) İşlem Maddelerinin Emprenyeli/Emprenyesiz Odunun Teknolojik Özelliklerine Etkileri ve Yapay Sinir Ağları (YSA) Modellemesi 27.06.2016 Özet için tıklayınız
11 Yrd. Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI 2015.F10.02.08 Dendroctonus Micans (Kugelan) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)’ın Bazı Konukçu Ağaç Özelliklerine Bağlı Gelişminin Araştırlması 10.02.2016 Özet için tıklayınız
12 Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ 2015.F10.02.09 Sapsız Meşede Klorofil İçerik İndeksinin Hesaplanmasında Biyokimyasal ve Optik Metodların Kullanımının Optimizasyonu 05.01.2016 Özet için tıklayınız
13 Yrd. Doç. Dr. İlknur BEKEM 2016.F94.02.01 Çay Fabrikası Yakma Ünitesinden Kaynaklanan Katı Toz Atıkları Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması 31.05.2016 Özet için tıklayınız
14 Yrd. Doç. Dr. Fatma Gül AKGÜL 2016.F13.02.01 Rüzgar Hızının Modellenmesinde Alternatif Dağılımların Kullanılması 31.05.2016 Özet için tıklayınız
15 Doç. Dr. Sinan GÜNER 2016.F10.02.02 Oltu Orman İşletme Şefliği Sivilkültür Planının Hazırlanması 12.05.2016 Özet için tıklayınız
16 Yrd. Doç. Dr. Hüsnü YEL 2016.F90.02.02 Farklı Meşcerelerden Alınan Ağaç Türlerinin Endüstriyel Isıl İşlem Sonrası Bazı Mekanik ve Fiziksel Özellikler Üzerinde Meydana Gelen Değişimlerin Araştırılması 27.06.2016 Özet için t ıklayınız
17 Prof. Dr. Bülent SAĞLAM 2016.F10.02.07 Murgul Bakır İşletmesinin Oluşturduğu Ağır Metal Kirliliğinin Tespit Edilmesi ve Toprak Sağlığına Etkileri 27.06.2016 Özet içi n tıklayınız
18 Yrd. Doç. Dr. Sevim İNANÇ 2016.F10.02.04 Bitki Kaçakçılığı Konusunda Yöre Halkının ve Diğer İlgililerin Bilgi, Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi 27.06.2016 Özet için tıkl ayınız
19 Yrd. Doç. Dr. Nadir ERSEN 2016.F90.02.05 Emprenyeli Ağaç Malzemenin Yapışma Direncinin Yapay Sinir Ağı (YSA) ve Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemleri İle Modellenmesi ve Karşılaştırılması  27.06.2016 Özet için tıkl ayınız
20 Yrd. Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI 2016.S30.02.07 Robotik Destekli Uygulamaların Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusundaki Etksinin İncelenmesi 12.05.2016 Özet için tıklayınız
21 Yrd. Doç. Dr. Muhammed ARDIÇ 2016.S90.02.04 2008 Küresel Finans Krizinin Kırılgan Sekizliler Ülkeleri Üzerindeki Etkileri 27.06.2016 Özet için tıklayınız
22 Yrd. Doç. Dr. Cafer Mert YEŞİLKANAT 2016.F30.02.10 Çernobil Nükleer Reaktör Kazasının 30. Yılında Artvin İli İçin Cs-137 Yapay Radyoizotop Dağılımının Belirlenmesi. Kaza Dönemine Ait Seviyelerin Tahmin Edilmesi ve İnsan Sağlığı Üzerine Olası Etkilerinin Araştırılması 27.06.2016 Özet  in tıklayınız
23 Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU 2016.F10.02.11 Rhamnus Depressa Grubov ve R. Microcarpa Boiss. Üzerinde Taksonomik Araştırmalar 27.06.2016 Özet için tıklayın ız
24 Doç. Dr. Melahat ÖZCAN 2016.F10.02.09 Artvin’de Yayılış Gösteren Endemik Campanula (Campanulaceae) Türlerinin Sistematik Açıdan İncelenmesi 27.06.2016 Özet için tıkl ayınız
25 Yrd. Doç. Dr. Hilal SURAT 2016.F12.02.02 Maden Sahalarının Yeniden Rehabilite Edilmesi ve Doğaya Kazandırılmasında Kullanılacak Bitki Türlerinin Belirlenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği 21.03.2017 Özet için tıklay ınız
26 Yrd. Doç. Dr. Derya SARI 2016.F12.02.03 Kamusal Alanlarda Kullanılan Egzotik Bitki Türlerinin Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Örneği 21.03.2017 Özet için tıkl ayınız
27 Yrd. Doç. Dr. Funda ERŞEN BAK 2016.F10.02.14 Doğu Karadeniz'de Yayılış Gösteren Daphne (Thymelaeaceae) Türlerinin Anatomik Özellikleri 21.03.2017 Özet için  tıklayınız
28 Yrd. Doç. Dr. M. Kemal GÜMÜŞ 2016.F34.02.01 Bazı Yeni 1-Sübstitüe Ester ve 1-Sübstitüe Hidrazin-Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması 21.03.2017 Özet içi n tıklayınız
29 Yrd. Doç. Dr. Sabit KORÇAK 2013.F42.02.01 Artvin'de Rüzgar Enerji Potansiyeli ve Yörede Kurulabilecek Bir Rüzgar Türbini Kurulumunun Fizibilite Araştırması 31.05.2017 Özet içi n tıklayınız
                                                                                Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri
1 Yrd. Doç. Dr. Esat PINARBAŞI 2015.S21.02.01 Macahel Bölgesinde Sosyo-Kültürel Değişmeler 21.12.2015 Özet için  tıklayınız
2 Yrd. Doç. Dr. Ümit KUL 2016.S30.02.02 Öğretmen Adaylarının e-İçerik Geliştirme Tecrübelerinden Yansımalar: Öğrenme Yönetim Sistemi 13.04.2016 Özet için tıklay ınız
3 Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 2016.S30.02.01 Öğretmen Adaylarının Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi) Öğretmenleri Hakkındaki Görüşleri 13.04.2016 Özet için tıklay ınız
4 Yrd. Doç. Dr. Cihan KARA 2016.S33.02.02 Değerler Eğitiminde Normatif Sosyal Etki Mi Yoksa Bilgilsel Sosyal Etki mi? 21.03.2017 Özet için tıklayınız
5 Yrd. Doç. Dr. Selcen ÇALIK UZUN 2016.S34.02.04 Grupla Test Tekniğinin Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 21.03.2017 Özet için tıklayınız
6 Yrd. Doç. Dr. Kerem COŞKUN 2016.S32.02.05 Sanat Temelli Sınıf İçi Aktiviteler Yoluyla İlkokul Öğrencilerinin Sosyal-Duygusal Becerilerinin Geliştirilmesi 21.03.2017 Özet için tıklayınız
7 Yrd. Doç. Dr. Murat BERBEROĞLU 2016.S50.02.11 Türkiye'deki Fındık Fiyatlarının Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi 06.03.2017 Özet için tıklayınız
8 Yrd. Doç. Dr. Fikret SÖZBİLİR 2016.S50.02.12 Sosyal Medya ve Akıllı Telefon Kullanımının Gençlerin Kariyer Geleceğine Etkisi: Artvin'deki Liselerde Bir Araştırma 21.03.2017 Özet için tıklayınız
9 Yrd. Doç. Dr. Münevver KATKAT ÖZÇELİK 2016.S50.02.13  Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunlarının Toplumsal Cinsiyet Yönünden Karşılaştırılması: Artvin ve Rize Uygulaması 21.03.2017 Özet için tıklayınız
                                                                                          Sağlık Bilimleri Araştırma Projeleri
1 Yrd. Doç. Dr. İ Serden BAŞAK 2015.M80.02.06 Çeşitli Meslek Gruplarına Ait Gürükltü Maruziyet Değerlerinin Belirlenmesi 31.12.2015 Özet için tıklayınız
2 Yrd. Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU 2015.M80.02.04 Aşırı Aktif Mesane Sendromlu Hastalarda 8-Hidroksi-2’- Deoksiguanozin Düzeylerinin Belirlenmesi 19.01.2016 Özet için tıklayınız
3 Yrd. Doç. Dr. İ. Serden BAŞAK 2016.M80.02.02 Çeşitli Mekanların İç Hava Kalitesinin Belirlenmesi 13.04.2016 Özet için tıklayınız
4 Yrd. Doç. Dr. Hatice İSKENDER 2016.M80.02.08 Non-Alkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Sıçanlarda Aksaksantin Uygulamasının SIRT-1, NF-KB Aktiviteleri ve Histopatolojik Bulgular Üzerine Etkisi 27.06.2016 Özet içi n tıklayınız
                                                                               Lisansüstü Tez Projeleri
1 Yrd. Doç. Dr. Funda ERŞEN BAK 2013.F10.01.02 Türkiye'de Yetişen Tuzcul Karakterli Bazı Bodur Çalıların Odun Anatomisi 20.06.2013 Özet için tıklayınız
2 Prof. Dr. H. Ahmet YOLASIĞMAZ 2013.F10.02.03 Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme Şefliği Bal Ormanları Potansiyelinin Belirlenmesi 20.06.2013 Özet için tıklayınız
3 Yrd. Doç. Dr. Şule CEYLAN 2016.F11.01.02 Erzurum Bölgesinde Halk Arasında Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi 21.03.2017 Özet için tıklayınız