2022 Yılında Tamamlanan Projeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          2022 YILINDA TAMAMLANAN BAP  PROJELERİ

Sıra No Proje Yürütücüsü Proje Numarası Proje Konu Başlığı Proje Türü Bitiş Tarihi Proje Özet
                                Fen Bilimleri Araştırma Projeleri
1 Doç. Dr. Ayla BİLGİN 2020.F40.02.01 Karagöl (Şavşat) Trofik Durumunun Belirlenmesi Kapsamlı Araştırma Projeleri 04.03.2022 Özet için tıklayınız
2 Dr. Öğr. Üyesi İlknur BEKEM KARA 2020.F94.02.01 Çay Atığı Külünün Çimento Harçlarının Taze ve Sertleşmiş Özelliklerine Etkisi Kapsamlı Araştırma Projeleri 04.03.2022 Özet için tıklayınız
3 Dr. Öğr. Üyesi Hayal AKYILDIRIM BEĞEN 2019.F80.02.01 Artvin’de Yayılış Gösteren Bazı Endemik Özellikli Campanula L. (Campanulaceae) Türlerinin Moleküler Filogenisi ve Kromozom Sayıları Kapsamlı Araştırma Projeleri 18.05.2022 Özet için tıklayınız
4 Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU 2019.F10.02.03 Artvin ili Odunsu Bitki Tohumlarının Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesine Kazandırılması Kapsamlı Araştırma Projeleri 18.05.2022 Özet için tıklayınız
5 Prof. Dr. Bülent SAĞLAM 2018.F90.02.02 Kars Sarıkamış Yöresindeki Orman Yangınının Bitki Besin Elementlerine Etkisinin Belirlenmesi Kapsamlı Araştırma Projeleri 02.06.2022 Özet için tıklayınız
                                Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri
1 Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI 2020.S34.02.01 STEM Etkinliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine, Eleştirel Düşünmelerine ve STEM Tutumlarına Etkisinin Araştırılması Kapsamlı Araştırma Projeleri 02.03.2022 Özet için tıklayınız
2 Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI 2020.S34.02.02 Arduino Uygulamalarının Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve 21.Yüzyıl Becerilerine Etkisi  Kapsamlı Araştırma Projeleri 02.06.2022 Özet için tıklayınız