2018 yılında tamamlanan projeler

Bitiş tarihlerine göre sıralanmış  projelerin Türkçe ve ingilizce özetlerine ilgili linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

                                          2018 YILINDA TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  
Sıra No Proje Yürütücüsü Proje Numarası Proje Başlığı  Bitiş Tarihi Proje Detayı
                                Fen Bilimleri Araştırma Projeleri  
1 Dr. Öğr. Üyesi İlknur BEKEM 2016.F94.02.02 Silis Dumanı Katkılı Çimento Harçlarında Nano SİO2 Kullanımının Yüksek Sıcaklık Dayanımı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması 22.01.2018 Özet için tıklayınız
2 Doç. Dr. Hüseyin PEKER 2016.F11.02.05 Ayçiçek Kafasının Yonga Levha Endüstrisinde Kullanılabilme İmkanları ve Mobilya Endüstrisi 19.04.2018 Özet için tıklayınız
3 Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ali KARAMAN 2015.F10.02.03 Odun Hammaddesi Üretiminin Düzenlenmesine Dayalı Orman Yolu Standartlarının Belirlenmesi (Artvin Tütüncüler İşletme Şefliği Örneği) 29.05.2018 Özet için tıklayınız
4 Dr. Öğr. Üyesi Perinçek Şeçkinozan ŞEKER 2015.F10.02.05 Türkiye’de Yayılış Gösteren Arvicola Amphibius (Linnaeus, 1758)(Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının Mitonkondriyal DNA Sitokrom C Oksidaz Alt Ünite I Geni Kullanılarak Moleküler Filogenisi ve Genetik Yapısının Belirlenmesi 28.06.2018 Özet için tıklayınız
5 Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK 2016.F10.02.10 Saklama Sıcaklığının Doğu Alıcı (CrataegusPonticia(K. Koch.)) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi 06.09.2018 Özet için tıklayınız
6 Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül AKGÜL 2016.F13.02.02 Burr XII Dağılımı İçin Parametre Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Hidrolojik Uygulamalar 21.11.2018 Özet için tıklayınız
7 Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP 2016.F40.02.03 Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değer Haritasının Üretilmesi: Artvin Merkez Örneği 21.11.2018 Özet için tıklayınız
8 Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN 2016.F40.02.04 Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması 21.11.2018 Özet için tıklayınız
9 Doç. Dr. Ayla BİLGİN 2016.F40.02.01 Artvin iline ait ağaç türlerinin talaşları kullanılarak kurşun kirliliğinin giderilmesi 26.12.2018 Özet için tıklayınız
                                Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri  
1 Dr. Öğr. Üyesi Güler ÇAVUŞOĞLU 2015.S30.02.02 Eğitim Fakültesi Sınıf  Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Matematik dersine karşı tutum  ve yeterlilik düzeylerinin araştırılması. 09.04.2018 Özet için tıklayınız
2 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Gözde BEŞBALLI 2016.S50.02.01 Artvin Çoruh Üniversitesi'nin  Artvin Ekonomisine Katkısı 28.06.2018 Özet için tıklayınız
3 Dr. Öğr. Üyesi  Ulaş ÜSTÜN 2016.S34.02.02 Türkiye'deki Öğrencilerin Fen Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler: PISA 2015 Verisine Dayalı Bir HLM Çalışması 28.06.2018 Özet için tıklayınız
4 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DEĞERLİ 2016.S33.02.01 Vaka-i Hayriye'ye Kadar Anadolu'da Bektaşilik ve Bektaşi Tekkeleri 28.06.2018 Özet için tıklayınız
5 Dr. Öğr. Üyesi Vildan ÖZTÜRK 2016.F34.02.03 İterasyon Yöntemleri ve Sabit Nokta Teoremleri Üzerine  21.11.2018 Özet için tıklayınız
                                Sağlık Bilimleri Araştırma Projeleri  
1 Dr. Öğr. Üyesi Hatice İSKENDER 2016.M80.02.04 Obez Çocuklarda Nesfatin-1 ve Irisin Düzeyleri 11.10.2018 Özet için tıklayınız
2 Dr. Öğr. Üyesi Yasemin CAMADAN 2015.M80.02.01 1,2,-Triazol ve Tiyazol Halkası İçeren Hibrit Moleküllerinin Karbonik Anhidraz 1 ve 2 Enzimleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 11.10.2018 Özet için tıklayınız
3 Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ALBAYRAK İSKENDER 2016.M80.02.07 Neodiprion Sertifer (Geoffr) (Hymenoptera: Diprionidea)’in Bakteriyel Biyolojik Kontrol Ajanlarının  Belirlenmesi 21.11.2018 Özet için tıklayınız
Lisansüstü Tez Projeleri  
1 Prof. Dr. Hüseyin PEKER 2016.F11.01.01 Bazı Mordan/ Verniklerin Odunda Teknolojik Özellikler ve Yüzey Yapışma Özelliğine Etkileri 14.03.2018 Özet için tıklayınız
2 Doç. Dr. Melahat ÖZCAN 2016.F10.01.08 Cardueae Tribusu (Asteraceae)’nda Yer Alan Bazı Taksonlar Üzerinde Mükromorfolojik Araştırmalar 29.05.2018 Özet için tıklayınız
3 Dr. Öğr. Üyesi Aydın KAHRİMAN 2016.F10.01.02 Doğu Karadeniz Göknarı- Doğu Ladini Karışık Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı Ve Gövde Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi 28.06.2018 Özet için tıklayınız