2016 yılında tamamlanan Projeler

Bitiş tarihlerine göre sıralanmış  projelerin Türkçe ve ingilizce özetlerine ilgili linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

                                          2016 YILINDA BİTEN  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  
Sıra No Proje Yürütücüsü Proje Numarası Proje Türü Proje Bitiş Tarihi Proje Detayı
                                                                  FEN BİLİMLERİ PROJELERİ  
1   Doç. Dr. Melahat ÖZCAN 2012.F15.02.21 Artvin İlinde Doğal Olarak  Yayılış Gösteren Bazı Endemik ve Nadir Bitki Taksonları Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar 30.03.2016 Özet için tıklayınız
2  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ 2012.F19.02.23 Aril Substitue Heterohalkalı Tetrahidropirimidin Bileşiklerinin Sentezi ve Türevleri 20.04.2016 Özet için tıklayınız
3   Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU 2014.F10.02.01 Karadağ Florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye) 28.09.2016 Özet için tıklayınız
4   Doç. Dr. Hilal TURGUT 2012.F12.02.17 Artvin Yöresinde Bulunan Bazı Doğal Bitki Türlerinin Tespiti ve Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Kullanılması 28.09.2016 Özet için tıklayınız
5   Doç. Dr. Hüseyin PEKER 2015.F11.02.01 Pirit (FeS2 ) ve Barit (BaSO4) Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve  Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları  16.11.2016 Özet için tıklayınız
6   Doç. Dr. H. Ahmet YOLASIĞMAZ 2012.F10.02.08 Kaçkar Dağları Milli Parkının Korunan Alanlar Ağı (pan parks) Sertifikası Açısından Değerlendirilmesi 16.11.2016 Özet için tıklayınız
7   Yrd. Doç. Dr. Şule CEYLAN 2014.F11.02.04 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Halk Arasında Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi 16.11.2016 Özet için tıklayınız
8   Yrd. Doç. Dr. Mürşit TUFAN 2014.F11.02.03 Artvin Bölgesindeki Bazı Türlerde Isıl İşlem Sonrası Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Araştırılması 16.11.2016 Özet için tıklayınız
9   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ 2012.F19.02.24 Tek Kap Multikomponent Reaksiyon Tekniği ile Yeni Heterohalkalı Sistemlerin Sentezleri 14.12.2016 Özet için tıklayınız
10   Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU 2012.F10.02.03 Farklı Eğim Gruplarında ve Farklı Bakılardaki Meşe Meşcerelerinde ve Bitişiğindeki Çayırlık Alanlarda Azot Mineralizasyonu Toprak Solunumu Toprak Altı Biyokütle ve Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi 14.12.2016 Özet için tıklayınız
11   Yrd. Doç. Dr. Kazım Onur DEMİRARSLAN 2013.F40.02.02 Artvin İlinde Yapılması Planlanan Maden İşletmesinin Trafik Kaynaklı Emisyonlar Üzerine Olası Etkileri 14.12.2016 Özet için tıklayınız
12  Yrd. Doç. Dr. Emrah PEŞMAN 2014.F11.02.01 Pityokteines Curvidens (Germ) ve Cryphalus Piceace’nin Zarar Verdiği Doğu Karadenix Göknarının Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 28.12.2016 Özet için tıklayınız
13   Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ 2016.F10.02.01 Bakıya Göre Sapsız Meşe’de  (Quercus petraea (Mattuschka)Liebl.)’nda Fizyolojik ve Morfolojik Değişiklikler 28.12.2016 Özet için tıklayınız
14   Yrd. Doç. Dr. Funda ERŞEN BAK 2012.F10.02.10 Artvin'de Yayılış Gösteren Odunsu Bitki Taksonlarının İç Morfolojik Özellikleri 28.12.2016 Özet için tıklayınız
15   Yrd. Doç. Dr. Ayla BİLGİN 2013.F40.02.01 Çay Atığının Nitrat Atımında Kullanabilme Potansiyelinin Araştırılması 28.12.2016 Özet için tıklayınız
16   Yrd. Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER 2014.F15.02.02 Artvin’deki Topraklardan Bacillus Thurigiensis İzolasyonu ve Tanımlanması 28.12.2016 Özet için tıklayınız
17   Yrd. Doç. Dr. Hilal SURAT 2013.F12.02.05 Deriner Baraj Gölü ve Yakın Çevresinde Suya Dayalı Rekreasyon Faaliyetlerinin Planlanması Üzerine Bir Araştırma 30.12.2016 Özet için tıklayınız
18   Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAVUZ 2012.F10.02.14 Sarıçam Meşcerelerinde Yapılan Ökseotunun Mekanik Mücadelesinin Artıma Olan Etkisi: Kılıçkaya Orman İşletme Şefliği Örneği 30.12.2016 Özet için tıklayınız
19   Yrd. Doç. Dr. Handan KARAOĞLU 2012.F15.02.20 Amonyum Nitrat Suni Gübresinin Akut Konsantransyonlarının Rana Macrocnemis (uludağ kurbağası) İle Bufo Viridis  (gece kurbağası) Larvaları Üzerinde İncelenmesi ve Bu Larvalar Üzerinde Ölümcül Etki gösteren Amonyum Nitrat Konsantrasyonunun Belirlenmesi 30.12.2016 Özet için tıklayınız
20   Yrd. Doç. Dr. Handan KARAOĞLU 2012.F15.02.19 Amonyum Nitrat Suni Gübresinin Kronik Konsantransyonlarının Rana Macrocnemis (uludağ kurbağası) İle Bufo Viridis  (gece kurbağası)  Larvalarına Uygulanması ve Bu Konsantrasyonların Larvaların Büyüme Gelişimi, Metamorfozu, ve Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi 30.12.2016 Özet için tıklayınız
21   Doç. Dr. H. Ahmet YOLASIĞMAZ 2013.F10.02.02 Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme  Şefliği Sınırları İçinde Doğal Yaşlı Orman Potansiyelinin Belirlenmesi 30.12.2016 Özet için tıklayınız
                                                          SOSYAL BİLİMLER PROJELERİ
1   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif EREN 2013.S50.02.02 Bir Bilim Olarak İktisadın Yoksulluğu: İktisatta Rasyonalite Sorununun Tarihsel Kökleri Mandeville Versus Smith 20.04.2016 Özet için tıklayınız
2   Yrd. Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI 2015.S30.02.01 İlköğretimde Robot Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin Araştırılması 28.09.2016 Özet için tıklayınız
3   Yrd. Doç. Dr. Sedat BAHADIR 2013.S23.02.13 Bayat Boyu Mensubu Reyhanlı Türkmen Aşireti İçinde Yer Alan Bahadırlıların Anadolu'ya Yayılma Alanları, Kültür, Tarihi ve Folklorü 16.11.2016 Özet için tıklayınız
4   Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇELEBİOĞLU 2013.S23.02.14 Refi Cevat ULUNAY'ın "Gıdık", "Alemdar", "Milliyet" Mecmua ve Gazetelerindeki Yazıları Üzerine Bir Araştırma 16.11.2016 Özet için tıklayınız
5   Yrd. Doç. Dr. Mehmet TERZİ 2013.S23.02.15 Pirimkul KADİROV'un Romanları Üzerine Bir İnceleme 16.11.2016 Özet için tıklayınız
6   Yrd. Doç. Dr. Uğur UZUN 2016.S50.02.05 MYO Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişiki 28.12.2016 Özet için tıklayınız
7   Yrd. Doç. Dr. Uğur UZUN 2016.S50.02.02 İnternet ve Mobil Bankacılığı Gelişiminin Banka Performansı Üzerine Etkisi 28.12.2016 Özet için tıklayınız
8   Yrd. Doç. Dr.  Murat BERBEROĞLU 2015.S50.02.02 Artvin Çoruh Üniversitesinin Kobiler Üzerine Etkisi: Hopa ve Arhavi Örneği 28.12.2016 Özet için tıklayınız
9   Yrd. Doç.Dr. Özlem ULUKALIN 2016.S30.02.06 Sosyal Bilgileri Ders Kitaplarının Okunabilirlik Düzeylerinin Tanımlanması ve Sınıflandırılması 28.12.2016 Özet için tıklayınız
10   Yrd. Doç. Dr. Vildan ÖZTÜRK 2016.S30.02.03 Büzülebilir Dönüşümler İçin Sabit Nokta Teoremleri ve Uygulamaları 30.12.2016 Özet için tıklayınız
11   Yrd. Doç. Dr. Nurcan CANSIZ 2016.S30.02.04 Geleneksel Sınıf Ortamı Dışındaki Fen Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri İle Fen ve Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarına Etkisi 30.12.2016 Özet için tıklayınız
12   Yrd. Doç. Dr. Ali KOLOMUÇ 2016.S30.02.05 Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarının, Sosyobilimsel Konular Kullanılarak Belirlenmesi ve Karşılaştırılması 30.12.2016 Özet için tıklayınız
13   Yrd. Doç. Dr. Münevver KATKAT ÖZÇELİK 2016.S50.02.10 Bavul Ticaretinde Satış Performansının Öncülleri: Sarp Bölgesinde Nicel Bir Araştırma  30.12.2016 Özet için tıklayınız
14   Yrd. Doç. Dr. Muhammed ARDIÇ 2016.S90.02.03 Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi  30.12.2016 Özet için tıklayınız
15   Yrd. Doç. Dr. Özgür DOĞAN 2016.S50.02.04 Tüketicilerin Ayçiçek Yağı Niteliklerindeki Tercihleri: Keşifsel Bir Araştırma 30.12.2016 Özet için tıklayınız
16   Yrd. Doç. Dr. Fkret SÖZBİLİR 2016.S50.02.07 İşbaşı Eğitim Uygulamaları, Özyeterlilik ve Yenilikçilik Konuları Arasındaki İlişki 30.12.2016 Özet için tıklayınız
17   Yrd. Doç. Dr. İ. Taner TOKLU 2016.S50.02.08 Marka Krizleri ve Yeşil Satın Alma Niyeti 30.12.2016 Özet için tıklayınız
18   Yrd. Doç. Dr. İ. Taner TOKLU 2016.S50.02.06 Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Artvin Balı Algısı Üzerine Bir Araştırma 30.12.2016 Özet için tıklayınız
19   Yrd. Doç. Dr. Kerem COŞKUN 2016.S30.02.09 Duygu Tanıma ve Empati Testinin Geliştirilmesi: Güvenirlik Çalışması 30.12.2016 Özet için tıklayınız
20   Yrd. Doç. Dr. Süleyman DAVUT GÖKER 2016.S32.02.02 Lisans, Yükseklisans ve Doktora Eğitimi Verilen Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi İletişim Becerilerinin İncelnemesi 30.12.2016 Özet için tıklayınız
21   Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ 2013.S30.02.07 Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Teknikleri Hakkındaki Görüşleri 30.12.2016 Özet için tıklayınız
                                                                   SAĞLIK BİLİMLERİ PROJELERİ
1   Doç. Dr. Gökhan BAYRAMOĞLU 2013.M15.02.02 Koroner Arter Hastalığı (KAH) İle Plozminojen Aktivatör İnhibitör-1 Geni (Pai-1) 4G-5G Polimorfizm İlişkisinin Araştırılması 30.03.2016 Özet için tıklayınız
2   Doç. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU 2013.M15.02.03 Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Renin-Anjiyotensin Sisteminin Gen Polimorfizmlerinin Etkisi 30.03.2016 Özet için tıklayınız
3   Yrd. Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU 2014.M80.02.01 Sülforafanın Asetaminofen İle Oluşturulan Akut Karaciğer Hasarında Serum Neopterin Düzeylerine Etkisi 20.04.2016 Özet için tıklayınız
4   Yrd. Doç. Dr. Özlem AŞÇI 2015.M80.02.03 Doğurgan Çağındaki Kadınların Sık Karşılaştıkları Üreme/Cinsel Sağlık Sorunlarını, Etkileyen Etmenleri ve Yapılan Uygulamaları Belirleyerek Farkındalık Geliştirme 14.12.2016 Özet için tıklayınız
5   Yrd. Doç. Dr. Yalçın KANBAY 2016.M80.02.03 Kadına Yönelik Şiddet Tutumları Ölçeği Geliştirme  Çalışması 28.12.2016 Özet için tıklayınız
6   Yrd. Doç. Dr. Zeynep TEMİZ 2016.M80.02.05 Tiroidektomi Sonrası Dren İle  İlişkili Yaşanan Ağrı Kontrolünde Soğuk Uygulamanın Etkisi: Randomize Kontrolü Çalışma 28.12.2016 Özet için tıklayınız
7   Yrd. Doç. Dr. Yalçın KANBAY 2015.M80.02.05 Diyabetik Sıçanlarda Kuersetin ve Hesperidin Uygulamasının Sitokin Seviyesine Etkisi  28.12.2016 Özet için tıklayınız
8   Doç. Dr. Gökhan BAYRAMOĞLU 2013.M15.02.01 Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) Seviyesi İle Koroner Arter Hastalığı İlişkisi 30.12.2016 Özet için tıklayınız
                                                            LİSANÜSTÜ/DOKTORA TEZ PROJELERİ
1   Yrd. Doç. Dr. Mürşit TUFAN 2014.F11.01.01 Erzurum Yöresindeki Jeotermal Akışkanların Odun Koruma Endüstrisinde Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması 16.11.2016 Özet için tıklayınız
2   Yrd. Doç. Dr. Mürşit TUFAN 2014.F11.01.02 Giresun İlinde Bulunan Lignoselülozik Materyallerden Polimer Kompozit Üretimi 16.11.2016 Özet için tıklayınız