KUSİ Projelerine ek bütçe verilmesi ve başvuru tarihleri

10 Temmuz 2019, Çarşamba 579

Koordinatörlüğümüzün 10.07.2019 tarihli toplantısında Kurum Sanayi işbirliği Projeleri (KUSİ) ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**AÇU BAP Yönergesinde Kurum -Sanayi işbirliği projeleri ile ilgili belirtilen " Bu projelere BAP Komisyonunun belirleyeceği oranlarda ilave destek verilebilir" açıklaması gereğince, 2019 yılı itibarıyla Sanayi işbirliği Projelerine komisyonun uygun gördüğü ölçüde ve Üniversitemiz proje bütçe üst limitinin % 50'sine kadar ek bütçe verilmesine karar verilmiştir.

**KUSİ projelerine, lisansüstü tez proje başvurularında olduğu gibi, başvuru ilanına bağlı kalmaksızın, 365 gün başvuru yapılabileceği karara bağlanmıştır.

                                                                                                                                         BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ