2022 Yılı (1. Dönem) Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları (BAP) Başlamıştır.

04 Mart 2022, Cuma 1172

                                               2022 Yılı Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları (BAP/1. Dönem) Başlamıştır.

1. Proje başvuruları 14 Mart- 15 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

2.  Üniversitemizin “Tıbbi-Aromatik Bitkiler” ihtisaslaşma alanına yönelik proje önerilerine öncelik verilecektir.

3. Proje destek üst limitleri;

3.1. Kapsamlı Araştırma Proje önerilerine yapılacak destekler;

  • Tıbbi-Aromatik Bitkiler” ihtisaslaşma alanına yönelik proje için destek üst limiti, komisyonun kararına bağlı olarak, 50.000 TL’dir.  
  • Kurum Dışı projelere veya TÜBİTAK projelerine başvurup 2021 yılı için projeleri kabul edilenlerin BAP’a proje önerisi sunması durumunda üst limit, komisyonun kararına bağlı olarak, 40.000,00 TL ye kadar olabilir.
  • Diğer Kapsamlı Araştırma Projeleri için destek üst limiti 35.000,00 TL olacaktır.

3.2. Lisansüstü Öğrenim Proje önerilerine yapılacak destekler;

  • Yüksek Lisans Projeleri için üst limit 22.000 TL, doktora projeleri için 28.000 TL olacaktır. Bu projelerin Tıbbi-Aromatik Bitkiler öncelikli alanında olduğu durumda önerilecek Yüksek Lisans Tez projelerine 28.000 TL, Doktora projelerine 32.000 TL’ye kadar, komisyonun kararına bağlı olarak, destek sağlanacaktır.

4.  Proje başvuruları üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine ve Komisyon kararlarına uygun olarak sunulmalıdır. Harcama kalemlerindeki ilgili kodlarda belirtilen üst limitlere uygun olmalıdır. Üst limitler;

  • Kırtasiye- baskı cilt (03.2.1.01); Fen ve Sağlık bilimleri alanındaki projeler için her biri 200 TL, Sosyal bilimler ve Eğitim bilimleri projeleri gibi, proje bütçesinin tamamını veya tamamına yakınını baskı-cilt ve kırtasiye alımı oluşturması durumlarda, her biri için 1.500 TL (toplamda komisyon kararına bağlı olarak üst limit 3.000 TL)
  • Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme alımları (03.2.6.01); Lisansüstü projeler için her biri 21.600 TL, Kapsamlı projeler için 30.000 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 32.000 TL,
  • Yurt içi geçici görev yollukları (03.3.1.01); Lisansüstü projeler için 3.000 TL, Kapsamlı araştırma projeleri için 4.000 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 5.000 TL,
  • Laboratuar tahlil ve analiz giderleri (03.5.1.01);  Lisansüstü projeler için 3.000 TL, Kapsamlı araştırma projeler için 6.000 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 8.000 TL,
  • Bilgisayar yazılım alımları (03.7.2.01); Sadece Tıbbi-Aromatik ihtisas alanındaki projeler için olup üst limit 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

5. Proje yürütücülerinin gerekçeli kararıyla (projenin yapılabilmesi için cihazın elzem olması ve üniversitemizde bulunmaması vb. ) ve komisyonun uygun görmesiyle, imkanlar ölçüsünde, yeni projeler için makine-teçhizat alımı yapılabilir. Makine-teçhizat alımları, komisyon tarafından kabul edilmeye bağlı olup üst limitlerin dışındadır.

6. Bir öğretim üyesinin 2’den fazla kapsamlı araştırma projesi ve 2’den fazla lisansüstü tez projesi (devam eden projelerle birlikte) desteklenmeyecektir. En fazla 4 projede araştırmacı olarak görev alınabilecektir. Projelerden en az birisinde yürütücü veya araştırıcı olarak Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki kapsamlı araştırma projesinde veya lisansüstü tez projesinde bulunulması durumunda toplam yürütücü/araştırmacı proje sayısı 1’er artırılabilir.

7. Lisansüstü proje başvurularında lisansüstü öğrencisi ve 2. danışman dışında araştırmacı yazılamaz.

8. Kabul edilen projeden elde edilen çıktıyı/eseri sunmak için bilimsel etkinliklere katılım, sözlü sunum olması koşuluyla desteklenebilecektir.

9. Kurum Dışı proje veya TÜBİTAK projelerine başvurusu olan Proje Yürütücülerinin başvuru durumlarını gösteren belgelerini, proje başvuru formu ile birlikte, BAP birimine teslim etmesi gerekmektedir.

10. Proje başvurusu yapacak olan araştırmacıların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine üye olup  (ARBİS) güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir. ARBİS'e üye olmayan araştırıcıların projeleri kabul edilmeyecektir.

11.  Başvurunun; sitemizin formlar kısmındaki Proje Başvuru Formu ve Harcama Tablosu doldurularak 2 basılı kopya olarak teslim edilmesi (CD ile birlikte) ve bir örneğinin bap@artvin.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

12. Projeler toplam süresi dolduğu halde sonuç raporu teslim etmeyen öğretim üyelerimizin yeni proje başvuruları işleme alınmayacaktır.

Diğer önemli hususlarda Üniversitemiz BAP sayfasını ziyaret edebilirsiniz.