2020 yılı itibarıyla yürütülmekte olan AB, TÜBİTAK ve BAP (İhtisaslaşma Öncelikli Alan ve Kapsamlı Araştırma) Projelerimiz

12 Kasım 2020, Perşembe 111

Üniversitemiz öğretim Üyeleri tarafından 2020 yılı itibarıyla yürütücü/danışman olarak devam ettirilen AB, TÜBİTAK ve BAP (İhtisaslaşma öncelikli Alanı ve kapsamlı Araştırma) Projeleri

Tarih

Proje Adı

Uygulandığı Yer

Proje Yürütücüsü/Danışman

20.07.2020

Protecting streams for a clean Black Sea by reducing sediment and litter pollution with joint innovative monitoring and control tools and nature-based practices (Doğaya uygun önlemler ve ortak yenilikçi izleme ve kontrol teknikleri ile daha temiz bir Karadeniz için çöplerin ve erozyonun azaltılması)

BSB963-AB Projesi (Artvin, Arhavi Havzası

Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU

01.09.2019

Kuraklık Stresi Koşullarında Prolin Ön Uygulamasının Karaçam Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK- TOVAG-Artvin

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

15.10.2018

Değişik Kalkon Gruplari İçeren Metalli Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri Üzerine Merkez Metal Atomu ve Sübstitüent Grubunun Etkisinin Araştırılması

TÜBİTAK-KBAG-Kocaeli-Gebze

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU

01.03.2020

Ağır Metal İyonlarıyla Kirlenmiş Maden Yatağı ve Yakın Çevresindeki Toprakların Fitoremediasyon Yöntemiyle Kirliliklerinin Giderilmesinin Araştırılması

TÜBİTAK-TEYDEB-  Artvin-Murgul / Damar

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM

01.09.2020

Derin Öğrenme Ile Hiperspektral Gaz Ayrıştırma

TÜBİTAK-EEEAG-Artvin

Arş. Gör. Okan Bilge ÖZDEMİR

01.09.2020

Cittaslow (Sakin Şehir) Yaklaşımının Sürdürülebilir Yerel Kalkınmaya Etkisi: Şavşat İlçesi Örneği

TÜBİTAK-SOBAG -Artvin

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK

01.07.2020

Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor

TÜBİTAK-4007-Artvin

Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI

18.08.2020

Türkiye’de kozmik ışın maruziyetine bağlı radyolojik risk seviyelerinin belirlenmesi ve haritalandırılması

TÜBİTAK 2209/A-Artvin

Dr. Öğr. Üyesi Cafer Mert YEŞİLKANAT

04.09.2020

Ardanuç ve Çevresinin Tıbbi ve Aromatik Bitki Envanterinin Oluşturulması

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP-Tıbbi Aromatik Bitkiler Öncelikli Alan projesi)

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU

04.09.2020

Borçka (Artvin)’nın Tıbbi ve Aromatik Bitkileri

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP -Tıbbi Aromatik Bitkiler Öncelikli Alan projesi)

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU

04.09.2020

Çeşitli Tıbbi Aromatik Bitki Özütlerinin (Ekstrakt)  Ahşap Endüstrisinde Değerlendirilebilme Olanakları

Artvin Çoruh Üniversitesi ( BAP -Tıbbi Aromatik Bitkiler Öncelikli Alan projesi)

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

04.09.2020

Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae)’ın Fungal Florasının Araştırılması

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP Projesi-Kapsamlı Araştırma Projesi)

Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER

04.09.2020

Trafik Kaynaklı Yol Tozlarında Ağır Metal Araştırması: Artvin Köprü Başı – Kafkasör Yolu Çalışması

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP Projesi-Kapsamlı Araştırma Projesi)

Dr. Öğr. Üyesi  K. Onur DEMİRARSLAN

04.09.2020

Karagöl (Şavşat) Trofik Durumunun Belirlenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP Projesi-Kapsamlı Araştırma Projesi)

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

04.09.2020

Artvin İli Kent Merkezinde Trafikten Kaynaklı Ağır Metallerin Bitkler Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP Projesi-Kapsamlı Araştırma Projesi)

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ

04.09.2020

Çay Atığı Külünün Çimento Harçlarının Taze ve Sertleşmiş Özelliklerine Etkisi

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP Projesi-Kapsamlı Araştırma Projesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlknur BEKEM KARA

04.09.2020

Malkoçoğlu Alibeyler Özelinde Tarih Yazımı

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP Projesi-Kapsamlı Araştırma Projesi)

Doç. Dr.  Hamit ŞAFAKÇIDevam ediyor

04.09.2020

STEM Temelli Aktivitelerin Ortaokul öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünmelerine Etkisinin Araştırılması

Artvin Çoruh Üniversitesi (BAP Projesi-Kapsamlı Araştırma Projesi)

Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI ÇELİK