2019 Yılı (2. Dönem) Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları (BAP) Başlamıştır

04 Eylül 2019, Çarşamba 698

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ

1.  Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri ve Kapsamlı Araştırma Projeleri değerlendirmeye alınacaktır.

2.  Bir öğretim üyesinin 2’den fazla kapsamlı araştırma projesi ve 2’den fazla lisansüstü tez projesi (devam eden projelerle birlikte) desteklenmeyecektir. En fazla 3 projede araştırmacı olarak görev alınabilir. 

3.  2017 yılı ve sonrası tamamlanmış 2 adet AÇÜBAP projesi olanlar ilgili projelerden yayınlanmış 1 (bir) eseri  (makale) bulunmaması durumunda yeni bir proje için başvuru yapamaz (ilgili projeden yayın varsa BAP birimine bilgi verilmedir).

4.  Üniversitemizde yapılabilen analizler dışarıda yaptırılamaz. Yurtiçinde yapılabilen analizler ise yurtdışında yaptırılamaz. 

5.  Üniversitemizde görev yapan en az doktora ya da sanatta yeterlilik derecesini tamamlamış kişiler proje önerisinde bulunabilir.

6.  Proje başvuruları  10 Eylül – 25 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 

7. Proje destek üst limiti Kapsamlı Araştırma Projeleri için 20.000,00 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

8.  Proje kalemleri:

Proje Kalemleri

Lisansüstü Projeleri

(Üst Limit)

Kapsamlı Araştırma Projeleri

(Üst Limit)

Kırtasiye alımları (03.2.1.01)

400

500

Baskı, cilt giderleri (03.2.1.05)

400

500

Laboratuar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları (03.2.6.01) 

4000

10000

Yurt içi geçici görev yollukları (03.3.1.01)

1200

2000

Laboratuar tahlil ve analiz giderleri  (03.5.1.01)

1500

2500

Bilgisayar yazılım alımları (03.7.2.01)

-

2000

Makine teçhizat

-

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Proje başvurusu yapacak olan araştırmacıların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine üye olup  (ARBİS) güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir. ARBİS'e üye olmayan araştırıcıların projeleri kabul edilmeyecektir.

10. Başvurunun; sitemizin formlar kısmındaki Proje Başvuru Formu ve Harcama Tablosu doldurularak 2 basılı kopya olarak teslim edilmesi (CD ile birlikte) ve bir örneğinin bap@artvin.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

** Projeler toplam süresi dolduğu halde sonuç raporu teslim etmeyen öğretim üyelerimizin yeni proje başvuruları işleme alınmayacaktır.

** Sunulan projenin süresi en az 12 ay olmalıdır.

Diğer önemli hususlarda Üniversitemiz BAP sayfasını ziyaret edebilirsiniz.