Fakültelere ve Yüksekokullara göre Proje Sayıları


Son 5 yıl içinde Fakültelere ve Yüseokullara göre Kabul edilen Proje sayıları;

 

Kapsamlı Araştırma Projeleri
Yıl Orman Fak.  Fen-Edebiyat   Fak. Mühendsilik   Fak. Eğitim   Fak. Sağlık Biliml. Fak. İİBF Sanat Tasarım Fak. İlahiyat Fak. İşletme Fak. Sağlık Hiz. MYO Artvin MYO Borçka MYO Toplam
2015 7     5 4 5       1 2   24
2016 22   8 20 11 15 3 2   3 5 2 91
2017 9 2 3 7 4 6       3 1   35
2018 5   4 4 6 2 1     1 5   28
   2019               3   4  2  1       1  1 2   5

2020

(1. dönem)

3 1 3 1 1             1  
Toplam 49 3 22 39 27 28 4 2 1 9 15 3 202
                           
                           
                           
                           
      Lisansüstü Araştırma Tez Projeleri            
      Yıl Orman Fak.  Sağlık Bilimleri Fak. Fen-Edebiyat   Fak. Toplam            
      2015 1     1            
      2016 5 1   6            
      2017 3     3            
      2018 1 1 1 3            
      2019