Fakültelere ve Yüksekokullara göre Proje Sayıları


Son 5 yıl içinde Fakültelere ve Yüseokullara göre Kabul edilen Proje sayıları;

 

Kapsamlı Araştırma Projeleri
Yıl Orman Fak.  Fen-Edebiyat   Fak. Mühendsilik   Fak. Eğitim   Fak. Sağlık Biliml. Fak. İİBF Sanat Tasarım Fak. İlahiyat Fak. Sağlık Hiz. MYO Artvin MYO Borçka MYO Toplam
2015 7     5 4 5     1 2   24
2016 22   8 20 11 15 3 2 3 5 2 91
2017 9 2 3 7 4 6     3 1   35
2018 5   4 4 6 2 1   1 5   28
2019              (1. dönem) 1   2             2   5
Toplam 44 2 17 36 25 28 4 2 8 15 2 183
                         
                         
                         
                         
      Lisansüstü Araştırma Tez Projeleri          
      Yıl Orman Fak.  Sağlık Bilimleri Fak. Fen-Edebiyat   Fak. Toplam          
      2015 1     1          
      2016 5 1   6          
      2017 3     3          
      2018 1 1 1 3          
      2019