2021 Yılında Tamamlana Projeler

 

                                          2021 YILINDA TAMAMLANAN BAP  PROJELERİ
Sıra No Proje Yürütücüsü Proje Numarası Proje Konu Başlığı Proje Türü Bitiş Tarihi Proje Özet
                                Fen Bilimleri Araştırma Projeleri
1 Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ 2017.F10.02.08 Bazı Portatif Klorofilmetrelerin Yaprak Azot ve Klorofil içeriğinin Tespitinde Kullanım Verimliliklerinin Değerlendirilmesi Kapsamlı Araştırma Projesi 08.09.2021 Özet için tıklayınız
2 Dr. Öğr. Üyesi M. Kemal GÜMÜŞ 2018.F34.02.02 Bazı Yeni Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Kapsamlı Araştırma Projesi 25.11.2021 Özet için tıklayınız
3 Dr. Öğr. Üyesi M. Kemal GÜMÜŞ 2018.F34.02.03 Modifiye Biginelli Reaksiyonu Vasıtasıyla Yeni Triazolo[1,5-A]Pirimidin'lerin Spiro-Dihidrofuranon Türevlerinin Hızlı Formasyonu Kapsamlı Araştırma Projesi 25.11.2021 Özet için tıklayınız
4 Dr. Öğr. Üyesi Ayla BİLGİN 2018.F40.02.01 Sürekli Sistem Kolon Reaktör Kullanılarak Ağır Metal Kirliliğinin Giderilmesi    Kapsamlı Araştırma Projesi 06.10.2021 Özet için tıklayınız
5 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜK 2018.F10.02.03 Kestane Ormanlarında Ekolojik Faktörlere Göre Toprağın Bazı Fiziksel, Hidrofiziksel ve Kimyasal Özelliklerindeki Değişimin Araştırılması, Artvin-Borçka Örneği Kapsamlı Araştırma Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız
6 Dr. Öğr. Üyesi Bakiye ÇAKIR 2018.F83.02.04 Lehim Malzemeli Ekleme Yönteminde Kullanılan Isıl İşlemin Eklenen Külçe TSMG YBCO Örneklerinin Süperiletken Özelliklerine Etkisi Kapsamlı Araştırma Projesi 08.09.2021 Özet için tıklayınız
7 Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARAL 2018.F83.02.03 Antibiyotik Dirençli Klinik İzolatlara Karşı Bazı Bitkisel Metanol Özütlerinin Antibakteriyel Potansiyellerinin Araştırılması Kapsamlı Araştırma Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız
8 Doç. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU 2018.F80.02.03 Tip-2 Diyabet Hastalığı ile Nesfatin-1 Enzimi Arasındaki İlişki Kapsamlı Araştırma Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız
9 Dr. Öğr. Üyesi Arzu ERGÜL BOZKURT 2018.F10.02.05 Farklı Yetişme Ortamı Bölgelerinde Yetişen Sarıçamın (Pinus sylvestris L.) Yaprak Anatomisinin Araştırılması Kapsamlı Araştırma Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız
10 Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN 2019.F10.02.01 Uygulamaya Yönelik Odun Hammaddesi Üretim Planlarının Hazırlanması  (Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) Kapsamlı Araştırma Projesi 21.04.2021 Özet için tıklayınız
11 Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK 2019.F13.02.01 Bozucu Etki Önleyici Kontrol Sisteminin Tasarımı Ve
İnsansız Hava Aracına Uygulaması
Kapsamlı Araştırma Projesi 25.11.2021 Özet için tıklayınız
12 Ar. Gör. Dr. Ömer KASAR 2019.F14.02.01 Plastik Su Borularındaki Anlık Su Miktarının Mikrodalga Ölçüm Teknikleri İle Tespit Edilmesi Kapsamlı Araştırma Projesi 21.04.2021 Özet için tıklayınız
13 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜFEKÇİOĞLU 2019.F10.02.02 Olur Mikrohavzası’nda Meydana Gelen Sediment Üretiminin Erozyon Çubuk Yöntemi Ve Askıda Katı Madde Ölçümü İle Belirlenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi 21.04.2021 Özet için tıklayınız
14  Prof. Dr. Halil AKINCI  2019.F40.02.02 İnsansız Hava Araçlarından Üretilen Haritalarda Direkt ve Endirekt Koordinatlandırma Sistemlerinin Doğruluk Araştırmaları Kapsamlı Araştırma Projesi 16.12.2021 Özet için tıklayınız
15 Doç. Dr. Halil AKINCI 2019.F40.02.01 Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Artvin İli Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi Kapsamlı Araştırma Projesi 16.12.2021 Özet için tıklayınız
                                Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri
1 Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 2017.S35.02.01 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Görüşleri Kapsamlı Araştırma Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız
2 Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYDIN GÜNGÖR 2019.S32.02.01 Çevrim İçi Ortamda Eğitsel Oyunun Yeri ve Eğitsel Oyun Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması: Göçmen Çocuklar Örneği Kapsamlı Araştırma Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız
3 Dr. Öğr. Üyesi Zehra Sedef KORKMAZ 2019.S32.02.02 Öğretim Elemanlarına Yönelik Dijital Okuryazarlık Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması Kapsamlı Araştırma Projesi 16.12.2021 Özet için tıklayınız
4 Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI 2020.S22.02.01 Malkoçoğlu Alibeyler Özelinde Tarih Yazımı Kapsamlı Araştırma Projesi 25.11.2021 Özet için tıklayınız
                                Sağlık Bilimleri Araştırma Projeleri
1 Dr. Öğr. Üyesi İ. Serden BAŞAK 2018.M82.02.01 Çöken Toz Ölçümü ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi ve Seyitler Yerleşkesi Örnekleri Kapsamlı Araştırma Projesi 21.04.2021 Özet için tıklayınız
2 Dr. Öğr. Üyesi Selver Suna BAŞAK 2019.M80.02.01 Diş Kökü Yüzeyine Uygulanan Arjinin Ve Sodyum Florürün Remineralizasyona Etkisinin Karşılaştırılması Kapsamlı Araştırma Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız
Lisansüstü AraştırmaTez Projeleri
1 Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU 2018.F10.01.01 Artvin Saçinka Yöresi Kayın ve Ladin Meşcerelerinde Toprak Solunumunun Kök ve Heterotrofik Bileşenlerinin Belirlenmesi Lisansüstü Tez Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız
2 Dr. Öğr. Üyesi Sedat BAHADIR 2018.S22.01.01 Artvin Doğaüstü Anlatılarda Cazı-Cazi Memoratları ve Motifsel İncelemesi Lisansüstü Tez Projesi 17.03.2021 Özet için tıklayınız